Lika arbetssätt ska minska väntetid

Lika arbetssätt ska minska väntetid
Illustration: Istockphoto
2 december 2015

Cancerpatienter får vänta för länge mellan upptäckt och behandling. Vården är också ojämlik, då väntetiden skiljer sig stort mellan landstingen. För att lösa det införs nu standardiserade vårdförlopp, efter ett beslut och miljardsatsning från regeringen och landstingen. Standardiseringen ska spara tid mellan den läkarbedömda misstanken om cancer tills behandling inleds. Förebilden är de danska ”pakkeforlØb” som minskat väntetiderna i grannlandet.

?Under hösten har standardiserade vårdförlopp för fem cancerformer införts: cancer i prostata, urinblåsa, huvud och hals, blod samt matstrupe. Nästa år följer ytterligare tio diagnosområden.

?Än så länge nås inte tidsmålen, förutom för vissa landstings vård av huvud- och halscancer, enligt Socialstyrelsens utredare. Bristen på vissa yrkesgrupper, som specialistsjuksköterskor, patologer, onkologer och specialister på diagnostik beskrivs av utredaren som avgörande för hur cancervården fungerar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida