Linda Aiken: Så kan vi få färre utbrända

En stor internationell studie visar att förbättringar av sjuksköterskors arbetsvillkor är avgörande både för den globala bristen på sjuksköterskor och på resultaten av vården.

4 augusti 2003

Huvudtalaren vid icn-konferensen, Linda Aiken, amerikansk professor i omvårdnad och sociologi, berättade att hon har undersökt sjuksköterskors arbetsvillkor i fem olika länder. Hon konstaterar att sjuksköterskor runt hela världen står inför liknande utmaningar. Och lösningar som fungerar i ett land fungerar troligen i andra.

Den studie av vårdresultat som professor Aiken presenterade på icn-konferensen kallade hon den största som gjorts. Den har genomförts av åtta olika forskarteam i usa, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Nya Zeeland och omfattar 585 sjukhus och 47313 sjuksköterskor.

Av de amerikanska sjuksköterskorna anger 66 procent att sjuksköterskorna är för få för att säkra kvaliteten i vården.
Siffran är ungefär densamma i de övriga fyra länderna.

I usa lider 43 procent av sjuksköterskorna av arbetsrelaterad stress eller utbrändhet. I Kanada, Storbritannien och Nya Zeeland är de nästan lika många. Tyskland bryter mönstret: där uppger 15 procent att de lider av stress.

Många vill byta yrke
I usa och Kanada anser 45 procent av sjuksköterskorna att patientvården på deras sjukhus har försämrats. I Storbritannien och Nya Zeeland anser omkring 25 procent det, och i Tyskland 17 procent att vården har försämrats. I usa vill 23 procent av sjuksköterskorna lämna sitt yrke. I England vill 39 procent lämna yrket och i Tyskland är motsvarande siffra 17 procent.

Linda Aiken säger att en del av förklaringen ligger i hur många patienter sjuksköterskorna har ansvar för. På de undersökta sjukhusen i usa har varje sjuksköterska ansvar för i genomsnitt åtta patienter. Det är dubbelt så många som i Tyskland.

– Sådana nationella beslut har alltså en direkt inverkan på hur många sjuksköterskor som blir utbrända, sa Linda Aiken.

Med högre sjukskötersketäthet skulle flykten från yrket minska, menar hon.

Andra förhållanden i Sverige
Men en del av hennes resultat ifrågasätts. Stina Sellgren, omvårdnadschef på Karolinska sjukhuset i Stockholm som lyssnade på föreläsningen, tycker att det är svårt att helt överföra resonemanget till svenska förhållanden.

För det första är sjukskötersketätheten redan relativt hög här och sedan många år tillbaka är utbildningen på högskolenivå. För det andra har man i Aikens studie räknat med sjuksköterskor som inte är utbildade på högskolenivå. Räknar vi i Sverige in undersköterskorna i bemanningen har vi jämförelsevis en relativt hög bemanning inom slutenvården.

– Sjuksköterskor på sjukhus i Sverige har sällan ansvar för så många som åtta patienter och oftast arbetar man tillsammans med en undersköterska, säger Stina Sellgren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida