Lindrigare på toppen?

3 november 2006

Placeringen i sjukvårdshierarkin har betydelse för om man kan och vill arbeta efter att ha fyllt 65 år. Forskaren Kerstin L Nilsson har undersökt inställningen till ålderspension bland läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra yrkesgrupper inom sjukvården. Bland sjuksköterskorna svarade 54 procent att de varken kunde eller ville arbeta längre än till 65 år. Bland undersköterskorna var siffran 60 procent, medan bara 29 procent av läkarna svarade att de inte kunde eller ville fortsätta efter 65.

Studien heter Äldre medarbetares attityder till ett långt yrkesliv.
www.arbetslivsinstitutet.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida