Livet – skönhet och strid

Nils Uddenberg Idéer om livet317 sidor (band I) och 310 sidor (band II). Natur och kultur 2003. www.nok.seISBN 91-2709-358-1 (band I) och 91-2709-360-3 (band II).

8 mars 2004

I början var… Ja, vad? Enligt Bibelns skapelseberättelse behövde Gud sex dagar på sig för att åstadkomma den jord vi har och det liv som bebor den. Men redan innan Bibeln skrevs undrade människorna över livets uppkomst och inte minst den ordning som verkade finnas; med varje art av växter och djur på sin väl definierade plats och med människan som skapelsens krona.

I Idéer om livet börjar Nils Uddenberg inte med Big Bang (även om också denna allra första början, åtminstone med dagens kunskaper, nämns i böckerna) men med de gamla grekerna och synnerligast Aristoteles. Hur såg han och grekerna på livets uppkomst, växterna, ärftligheten och människans ställning i naturen? Och hur förändrades synen vartefter kunskaperna ökade och religio-
nens inflytande utmanades av den moderna vetenskapen? De frågorna belyser författaren i de fyra delar och 19 kapitel som de två banden innehåller. Det hela avslutas med ett tjugonde kapitel där Nils Uddenberg reflekterar över den miljö (religiös, politisk eller ekonomisk) som kunskaperna om livet och livets uppkomst växt fram i.

Det är, erkänner författaren, ett västerländskt och inte minst svenskt perspektiv han betraktar utvecklingen ur. Men varför inte? argumenterar han. Det är ändå för en svensk publik han skrivit denna intressanta berättelse om biologin – läran om livet självt.

Det är kanske inte en bok (rättare: två böcker) man sträckläser, men gärna återvänder till, både den systematiska framställningen och de många mer anekdotiska berättelser som här och där lättar upp läsningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida