Livets slut

Lars Sandman och Simon Woods (red)God palliativ vård - etiska och filosofiska aspekter. 221sidorStudentlitteratur 2003www.studentlitteratur.seisbn 91-4402-133-x

5 april 2004

Debatten om dödshjälp blossar upp med några års mellanrum. I den här boken resonerar Torbjörn Tännsjö kring terminal sedering, som han menar ibland uppfattas som en förtäckt form av dödshjälp. Han klarlägger att det inte är på det viset, och förklarar varför han tycker att terminal sedering bör vara ett normalt inslag i god palliativ vård. Han betonar att det handlar om situationer när patienten själv har kommit fram till att hon eller han vill sova in i döden.

Även en rad andra etiska spörsmål, som kan bli aktuella i palliativ vård, granskas och diskuteras av flera filosofer och etiker. Boken kan användas både som lärobok och som diskussionsunderlag för personal som möter palliativa patienter, inte minst inom akut- och intensivvård där tänkandet bakom palliativ vård inte alltid diskuteras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida