Livsåskådningsfrågor

7 februari 2000

Författare Steve Sjöquist
Titel Livsfrågor
136 sidor
Förlag Bilda förlag 1999
Cirkapris 205 kronor
ISBN 91-5745-695-X

1987 fick Steve Sjöquist besked om att han var hivsmittad. Steve Sjöquist, en gång student på teologiska institutionen
i Göteborg och med en mångårig erfarenhet av att inom sjukvården arbeta med handikappade barn, blev nu också patient. Han har under senare år föreläst om etiska
frågor; om värderingar, attityder och människosyn.
    
I den här boken tar han upp olika aspekter på livet som hivsmittad: smusslet i sjukvården, hans föräldrars reaktioner och barns raka attityd, för att ta några exempel.
   
På ett ställe tar han upp begreppet professionalitet i vården: »Om man anammade [honnörsorden objektivitet och distans] var man professionell! Det finns nog inte mycket som upprört mig så som denna tragiska missupfattning. Mänskliga möten och mänskligt engagemang har inget med distans att göra. Om vi brukar dessa honnörsord blir människan ett ting. Vem vill bli mött på det viset?«

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida