Lockbete dras tillbaka

Löftet om extra pengar till den som värvar en sjuksköterska och till den nyutexaminerade sjuksköterska som tar ett jobb i Lund stoppades efter ett fåtal dagar. Regionledningen och närliggande sjukhus hade reagerat negativt.

7 januari 2002

Bristen på sjuksköterskor är stor i Lund. Enligt beräkningar saknas över 200 på universitetssjukhuset. Sjukhusledningen beslutade därför i november att erbjuda sjuksköterskor som nyutexamineras nu i januari 25 000 kronor om de börjar arbeta på sjukhuset och stannar kvar året ut.

Samtidigt har man lovat en lika stor engångssumma till anställda som lyckas locka en operationssjuksköterska till Lund.

Men de här löftena blev inte långvariga. Eftersom både ledningen för Region Skåne och de närliggande sjukhusen reagerade negativt, och efter diskussioner med regiondirektören i Skåne, kände sig sjukhusledningen efter bara några dagar tvingad att frysa erbjudandena. De andra sjukhusen befarade att Lund genom sin frikostighet skulle värva sjuksköterskor från dem. Avstånden är ju inte så stora i Skåne och det är lätt att pendla. Mellan Lund och Malmö är det till exempel mindre än två mil.

– Erbjudandet till nyutexaminerade är fryst tills vidare. När det gäller ersättningen för den som värvar en ny sjuksköterska gäller den bara om man värvar någon sjuksköterska utanför Skåne, säger sjukhusdirektören Leif Granath.

Vårdförbundet i Lund är kritiskt till den här typen av erbjudanden.

– Det ger märkliga signaler till redan anställda på sjukhuset, säger Ingela Grahn, ordförande i Vårdförbundets klubb i Lund.

Satsa på de anställda
Ingela Grahn vill i stället ha en satsning på att behålla de redan anställda, till exempel genom högre löner, bättre och mer flexibla arbetstider och mer tid för återhämtning för de nattarbetande.

Universitetssjukhuset satsar dessutom på undersköterskor som vill vidareutbilda sig till sjuksköterska. De som gör det får under maximalt tre år 10000 kronor i månaden, under förutsättning att de lovar att stanna kvar en viss tid efteråt.

– Pengarna ska i första hand ses som en kompetensutveckling, men visst  hjälper det på sikt till med att lösa bristen på sjuksköterskor, säger ställföreträdande personalchefen Lars-Göran Danielsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida