Lokala förhandlare med marknaden i ryggen

Om en vecka börjar avtalsrörelsen på allvar. Även om diskussionerna då startar med Landstingsförbundet centralt i Stockholm, vill Vårdförbundet att den enskilda medlemmens lön ska avgöras i lokala förhandlingar. En utmaning, men erfarenheterna är goda, berättar fackliga företrädare i Sundsvall och Härnösand, som har vanan inne.

10 januari 2000

Tre ringar i höger öra. Skallig men med ett rodnande skägg. Pratglad och utåtriktad. Rockfantast med 900 timmar lokala konserter på video hemma i bokhyllan. Tonårspappa, yngsta dottern tar studenten i vår. Men också distriktssköterska i kvälls- och nattpatrullen. Fackligt aktiv med plats i avdelningsstyrelsen och uppdrag som samordnare. Löneförhandlare för 200 sjuksköterskor i Sundsvalls kommun. Bertil Hedman har många strängar på sin lyra. Sedan 1992 kommunalanställd, sökte jobb i kommunen när hemsjukvården gick över dit i samband med ädelreformen. Sedan dess också företrädare för de kommunanställda sjuksköterskorna.

»Dom där i Stockholm«
Bertil Hedman pratar en hel del om »oss på landsbygden«
och »dom där i Stockholm«. Den verklighet han ser och arbetar i stämmer inte alltid med idealbilden på huvudstadsnivån.

– Utvecklingsklausulen, till exempel. Den var de väldigt upphetsade över i Stockholm. Vi tycker väl inte att den var så epokgörande.

Men annars uppskattar han avtalet. Varför? Han tänker efter.

– Det bästa var nog att det gällde för så lång tid! Det har uppmuntrat till långsiktigt tänkande och kontinuerligt förhandlande. Vi har aldrig riktigt »blivit färdiga«.

Bertil Hedman jämför med tidigare förhandlingar. Då har han knutit handen i byxfickan och tänkt att »nästa gång…«.

– Nu har jag inte knutit handen i byxfickan på fem år. Och sparat en massa förspilld energi. För det har ju aldrig hjälpt.

Han pekar också på verksamhetsutrymmet (»egentligen skulle jag vilja att alla pengar lades i verksamhetsutrymmet«) och bra formuleringar om erfarenhet och annat i löneavtalet (»till god hjälp både för oss och arbetsgivarna«).

I Sundsvall är förhandlingarna ännu inte särskilt decentraliserade. På ena sidan bordet sitter Bertil Hedman, på den andra socialförvaltningens personaldirektör Harald Englund.

– Jag tycker inte att organisationen har varit mogen för decentraliserade förhandlingar ännu, säger Bertil Hedman. Det har varit »taktiskt riktigt« att hålla ihop förhandlingarna, på så vis har sjuksköterskorna fått en bättre löneutveckling.

Seriöst kriteriesystem
Men en decentralisering kommer på sikt. På sätt och vis är den redan på gång. I Sundsvall har man skapat ett system med kriterier för vad som ska ge utslag i lönesättningen. Den enskilda sjuksköterskan och hennes närmaste chef går var och en för sig igenom kriterierna och »poängsätter« sjuksköterskan med hjälp av dem.

– I senaste förhandlingen ägnade jag och personaldirektören oss bara åt att fördela löneutrymmet i förhållande till kriteriepoängen, säger Bertil Hedman. Den enskilda sjuksköterskan fick sedan den lönehöjning som hennes poäng berättigade till.

Han betonar att kriteriesystemet tillämpats mycket seriöst.

– Områdescheferna är ju sjuksköterskor. Det borgar för att de tar den här uppgiften på stort allvar, konstaterar Bertil Hedman.

Det finns också en uttalad policy från kommunens sida att sjuksköterskornas löner ska ligga över vad landstinget betalar.
Enligt avdelningens statistik får en nyutexaminerad sjuksköterska, som tar anställning i Sundsvalls kommun, dryga tusenlappen mer i lön än sin kollega som börjar i landstinget. För sjuksköterskor med längre erfarenhet är differensen lite större.

– Men landstinget har satsat mer på sina chefer. Det ger kommunen bekymmer…

Däremot har avdelningen inte nått upp till sitt mål när det
gäller lönespridningen mellan lägst och högst betald sjuksköterska. Efter den senaste förhandlingen ligger de sämst betalda på omkring 16 000 kronor, de bäst betalda på 20 500. Det är inte ens 30 procent, och långt från de 50 procents lönespännvidd som avdelningsstyrelsen satt upp som mål.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida