Lokalavdelning mötte chefer

14 april 1997

SÖDERMANLAND. Vilka behov har chefer av Vårdförbundet SHSTF som facklig organisation? Vad kan cheferna tillföra Vårdförbundet SHSTF i kunskap och erfarenhet? Det här var några av de frågor som togs upp när ett 60-tal chefer från hela Södermanland i början av mars i Malmköping träffade ledningen för den lokala SHSTF-avdelningen. Under mötet diskuterades också för- och nackdelar med tidsbegränsade förordnanden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida