Lönefolder hjälp i förhandlingar

16 juni 1997

ÖSTERGÖTLAND. Vilken lön ska du begära när du söker ett nytt jobb eller när arbetsgivaren vill att du ska ta på dig nya arbetsuppgifter? Det är frågor som besvaras i den ”lönerådsfolder” som Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning i Östergötland tagit fram. I foldern får medlemmarna råd om hur de ska bete sig, till exempel när de själva ska löneförhandla. Foldern sprids nu till alla medlemmar och till nya medlemmar när de hälsas välkomna. För att ytterligare sprida kunskaperna har den lokala avdelningen arrangerat en rad möten runt om i länet, med hjälp av pengar som man fått från Vårdförbundet SHSTF centralt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida