Lönekampanjen på några andra orter:

Gotland:

Den nyvalda ordföranden i Vårdförbundet, Tin Söderdahl, blev inbjuden som morgongäst i lokalradion.

Uppsala:

Vårdförbundets förtroendevalda delade ut informationsblad om kampanjen till ledamöterna i landstingsfullmäktige. »De mottogs med blandat intresse«, berättar Vårdförbundets Uppsalaordförande Agneta Wiberg.

Norrbotten:

Svårigheten med att få i gång en fungerande löneprocess med lönesamtal var ett av huvudämnena i den paneldebatt som arrangerades på Sunderbyns folkhögskola i slutet av april. Vårdförbundets ordförande i Norrbotten, Katarina Johansson, och politiker från både landstinget och kommunerna deltog. En fråga som också togs upp inför de cirka 40 närvarande Vårdförbundsmedlemmarna var svårigheten för medlemmar som utvecklar verksamheten att få det att synas på lönen.

Blekinge:

När de sjukhusanställda i Karlskrona och Karlshamn kom till jobbet på morgonen den första kampanjdagen i april möttes de av förtroendevalda från Vårdförbundet som delade ut flygblad om kampanjen. »Vi fick positiva reaktioner även från andra yrkesgrupper. De tyckte att det var bra att vi jobbade med lönerna eftersom det får effekt även för dem«, berättar Annika Wåhlin, Vårdförbundets ordförande i Blekinge. Förtroendevalda delade också ut flygblad till alla politiker som var på väg in till det ordinarie landstingsfullmäktigemötet.

Halland:

Vårdförbundet hade planerat möten med verksamhetschefer och första linjens chefer på sjukhusen. »Mötena ställdes dock in sedan representanter för sjukhusledningarna i Halmstad och Varberg förklarat att de såg mötena som stridsåtgärder«, säger Vårdförbundets ordförande Gunnel Persson.

Jönköping:

Hur de som utvecklar verksamheten ska kunna få lön för sitt arbete var en av huvudfrågorna i den paneldebatt som Vårdförbundet arrangerade den 27 april på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. I debatten, inför ett 60-tal medlemmar i Vårdförbundet, deltog bland andra Vårdförbundets vice ordförande Thomas Johansson, Mats Hoppe, personaldirektör i landstinget och Ann-Christine Johansson, sjukvårdsdirektör i Värnamo sjukvårdsområde.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida