Lönemissnöje på Sahlgrenska

På Sahlgrenska i Göteborg bestäms inte lönen i lönesamtal i år. Vårdförbundet har begärt centrala förhandlingar, eftersom lönerna har lagts ut ensidigt under flera år.

Lönesamtal kommer ändå att hållas i år. Men det blir inte där som lönen sätts. Missnöjet med lönesättningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset bland Vårdförbundets medlemmar har
legat och grott under flera år.

Annelie Adolfsson är sjuksköterska på Mölndals sjukhus. Hon berättar att hon trots lönesamtal inte har känt att hon har haft möjlighet att påverka sin lönehöjning. Andra har inte haft något lönesamtal alls förra året.

Och löneökningarna har generellt varit låga. Förra året var miniminivån 2,0 procent, på Sahlgrenska blev utfallet 2,01 procent.

– Arbetsgivaren har sagt att sjukhuset inte tänker betala mer än nödvändigt för att få den kompetens som behövs, säger Vårdförbundets ordförande på universitetssjukhuset Marita Tenggren.

Centrala förhandlingar på sjukhuset har därför begärts av Vårdförbundet. Det betyder att Vårdförbundets samordnare samt den förtroendevalde och första linjens chef på respektive enhet kommer att ha förhandlingar på områdesnivå. Avstämning och fastställande av lönen sker sedan på förvaltningsnivå.

Kerstin Hammerbo, central förhandlare för Sahlgrenska, beklagar att det inte blir individuella lönediskussioner i år. Hon anser att olika syn på modellen är hindret: Vårdförbundet vill att varje yrkesgrupp ska ses för sig, medan arbetsgivaren ser alla anställda på en arbetsplats som en grupp.

Men för åren 2007 till 2009 utlovar hon en satsning.

– Vi skjuter till pengar utifrån diskussionen om likvärdigt arbete. De pengarna ska gå till kvinnodominerade grupper, bland andra Vårdförbundets medlemmar, säger Kerstin Hammerbo.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida