Löner. Vårdförbundet krävermiljonskadestånd

Stockholms läns sjukvårdsområde har betalat ut nya löner till oorganiserad personal innan löneöversynen för Vårdförbundets medlemmar är klar.

3 augusti 2011

Agerandet missgynnar Vårdförbundets medlemmar och kränker före­­ningsrätten, slår Vårdförbundets Stockholmsavdelning fast och hänvisar till medbestämmandelagens paragraf 8.

— Att missgynna fackligt organiserade menar vi kan tolkas som att arbetsgivaren inte anser att personalen ska vara med i en facklig organisation, säger Anette Johansson, vice ordförande för Stockholmsavdelningen.

Stockholms läns sjukvårdsområde ansvarar för vård utanför akutsjukhusen: primärvård, psykiatri och geriatrik. Flera gånger tidigare har oorganiserade där fått sina löneökningar först, men den här gången skedde det innan något lokalt kollektivavtal över huvud taget hade tecknats.

Vårdförbundet har begärt att utbetalningarna stoppas så att alla får sin nya lön samtidigt, oavsett om man är med i facket eller inte. Dessutom krävs arbetsgivaren på ett stort skadestånd för den kränkta före­ningsrätten, både till förbundet och till varje medlem. Omkring 1 700 medlemmar berörs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida