Luftvägsbakterie tros kunna ge åderförkalkning

7 augusti 2000

Att infektioner skulle kunna vara en orsak till åderförkalkning och hjärtinfarkt är en teori som funnits ganska länge. Enligt professor Pekka Saikku vid universitetet i Oulu i Finland, är bakterien Chlamydia pneumoniae (TWAR), en bakterie de flesta råkar ut för under sin livstid, en tänkbar sådan riskfaktor. Man har kunnat se att bakterien, hos experimentdjur, orsakar skador i artärväggen som liknar aterosklerotiska plack. Behandling med antibiotika, som prövats i djurstudier och i några mindre studier på människa, har visat sig ha infarktskyddande effekt. Några större interventionsstudier pågår nu på 20 000 hjärtpatienter. Resultat väntas senare i år. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida