Lugnare takt önskan bland äldre

En stor andel av Vårdförbundets medlemmar över 50 år tror inte att de orkar jobba fram till sin pension.

10 juni 2003

Temo har på Vårdförbundets uppdrag undersökt hur medlemmar i åldern 50 till 64 år ser på förutsättningarna att verka ett helt yrkesliv. Över tusen har fått frågor om vad som skulle få dem att orka. De flesta svarar lugnare arbetstempo och möjlighet att gå ned
i arbetstid. Undersökningen visar att 78 procent är nöjda med sitt arbete och trivs med kolleger, patienter och chefer. Men också att 84 procent anser att de har för mycket att göra och att de inte har möjlighet att påverka arbetstakten. 

För tidig pension och för många sjukskrivningar skapar personalbrist. Av Vårdförbundets medlemmar är 6 000 sjukskrivna över 90 dagar och Eva Fernvall ser det som en utmaning för förbundet att vända utvecklingen. Hon anser att det finns saker att göra som inte kräver stora organisatoriska förändringar. Att anpassa arbetsplatserna efter medarbetare som inte orkar prestera 100 procent till exempel.

? Det räcker inte att fylla på med nyutbildad personal för att klara personalbristen. Vi måste också se till att den äldre och erfarna personalen orkar stanna tills de är 65,
sa hon under invigningen av Vårdstämman.

Socialminister Lars Engqvist, som också talade vid stämmans invigning, berättade att garantier för rätt vård i rätt tid och förnyelse av sjukvårdens organisation står på regeringens dagordning. Tio statliga myndigheter har fått i uppdrag att utarbeta en nationell strategi för att klara personalrekryteringen. Arbetet ska vara klart nästa vår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida