Lund först i Europa med ackrediterad röntgen

Röntgen vid Universitetssjukhuset i Lund är som första radiologiska enhet i Europa godkänd för ackreditering.

Sent i går kväll, tisdag, avslutade det nationella ackrediteringsorganet Swedac granskningen av verksamheten. Senare i vår tas det formella beslutet.

Verksamheten är numera dokumentstyrd, vilket innebär att personalen utvecklat omfattande beskrivningar över cirka 70 procent av de metoder och tekniker som används på kliniken. Samtliga dessa undersökningar har dessutom validerats (utvärderats).

Ordning och reda på allt

– Vi har fått en betydligt bättre struktur på arbetet, eftersom vi i detalj tvingats gå igenom hur vi jobbar. Nu är det ordning och reda – på allt.

Det säger röntgensjuksköterskan Karin Eklund, medlem av det nationella kvalitetsutskottet för radiologi samt biträdande kvalitetssamordnare vid bild- och funktionsdiagnostiskt centrum på röntgen i Lund.

Ökad patientsäkerhet

Med ackrediteringen ökar patientsäkerheten. Tanken är att allt ska göras på samma sätt vid varje tillfälle: från inkommande remiss via granskning och prioritering, tidbokning, kallelse, registrering, undersökning, dokumentation och signering av utlåtande.

Bemötande och andra faktorer av omvårdnadskaraktär omfattas dock inte av ackrediteringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida