Lunds sparande kan bötfällas

Arbetsmiljöinspektionen hotar Region Skåne med vite. En analys och en handlingsplan för arbetsmiljön måste vara klar innan besparingar görs i Lund, något som Vårdförbundet har krävt.

1 december 2003

Region Skåne har beslutat om besparingar på 48 miljoner på Universitetssjukhuset i Lund utan att ta fram några analyser av vad som händer med arbetsmiljön. Vårdförbundet krävde då en bedömning från arbetsgivaren av bland annat riskerna för de anställdas hälsa.

Kravet avvisades. Då vände sig Vårdförbundet till arbetsmiljöinspektionen. Efter en inspektion i slutet av augusti kom beslutet i början av oktober. Region Skåne ska nu bland annat bedöma hur allvarliga riskerna är som man identifierat i sina konsekvensbedömningar. Man ska också redovisa riskerna, hur de kan åtgärdas och förebyggas.

Arbetsmiljöinspektionen kräver också rutiner för konsekvensbedömningar inför planerade förändringar. Struntar Region Skåne i kraven kan det bli tal om vite.

Reaktionen kom nästan direkt. Regionledningen har nu gett förvaltningarna i uppdrag att senast den 12 december komma in med synpunkter, konsekvensbeskrivningar och förslag till förändrad verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida