Lust ökar hälsorisk

3 februari 2006

NDet är skillnad på Typ-A-beteende och arbetsengagemang. En avhandling från psykologiska institutionen vid Stockholms universitet visar att det snarast är personer med ett lustbetonat engagemang för arbetet som blir utbrända. De mer prestationsinriktade Typ-A-personerna riskerar i stället överansträngning och utmattning.
Avhandlingen heter: A thesis on fire: Studies on work engagement, Type A behavior and burnout.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida