Lyckade försök läggs ned

Försöken med arbetstidsförkortning upplevs mestadels positivt av de anställda, men permanentas sällan. Anledningen är att de är för dyra.

12 januari 2004

I en kartläggning som Arbetslivsinstitutet har gjort av arbetstidsförkortningar redovisas flera försök som gjorts inom hälso- och sjukvården, bland annat på initiativ av Vårdförbundet.

På Umebygdens äldrecenter sänktes normen för heltidtill 88 procent – med bibehållen lön. Den kortare arbetstidenkunde tas ut i form av antingen kortare arbetsdagar eller färre arbetspass.

Trots en mängd positiva effekter har försöket inte permanentats, främst av kostnadsskäl.

Störst chans att få leva kvar har försök där kostnaderna samtidigt minskas, till exempelscheman somminskar utgifterna för ob-tillägg.

Ett lokalt avtal som fortfarande finns träffades mellan Vårdförbundet och Eda kommun i Värmland under 2000. Arbetstidsförkortningen där innebär för elva dagsjuksköterskor en sänkning från 38,25 till 35 timmar per vecka. Samtidigt fick de berörda sjuksköterskorna en löneförhöjning. Liknande avtal för bland annat sjuksköterskor är på väg att tecknas mellan Vårdförbundet i Värmland och Årjängs kommun.

Rapporten Kartläggning av arbetstidsförkortningar 2000-2003 har lämnats till regeringen. Den kan laddas ner från www.arbetslivsinstitutet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida