Lyckat datorstöd till anhöriga

7 januari 2003

Sedan 1997 har 40 familjer i Borås och Marks kommuner haft datorstöd vid vård av anhörig i hemmet. Projektet, Action, har varit så framgångsrikt att kommunerna bestämt sig för att permanenta det. Programmet ska nu vidareutvecklas och fortsätta i tre år till (tidigare beskrivet i Vårdfacket 2001; 5:14?15). Samtidigt finns tankar om att sälja det till andra kommuner. 

Anhörigvårdaren får via bildtelefon kontakt med andra familjer och kan också ta kontakt med vårdpersonal knuten till verksamheten. I datorn finns utbildnings- och instruktionsmaterial som stöd och hjälp i den praktiska vården.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida