Lyhördhet lindrar

7 november 2012

Barn är ofta oroliga inför en operation och det påverkar både insomnandet och behovet av smärtlindring efteråt. En del barn kan ha svårt att sova, ett förändrat beteende och vara ängsliga upp till flera veckor. Anestesisjuksköterskan Ingalill Gimbler Berglund har i sina studier funnit att när sjuksköterskan skapar en relation till barnet inför operationen, är lyhörd för barnets behov och flexibel, minskar oron.?

Licentiatavhandlingen heter Nurse anaesthetist’s interactions and assessment of children’s anxiety.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida