M vill att sjuksköterskor utanför EU snabbare ska kunna få jobb i Sverige

M vill att sjuksköterskor utanför EU snabbare ska kunna få jobb i Sverige
En diskussion med bland andra fackförbund och arbetsgivare önskas av Stockholms sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt, för att sjuksköterskor med utländsk examen snabbare ska komma i arbete på sjukhus. Foto: Helena Mirsch

Moderaterna vill göra det enklare för utländska sjuksköterskor att komma in på arbetsmarknaden.

För att råda bot på den kroniska bristen på sjuksköterskor vill moderaterna korta valideringsprocessen för sjuksköterskor med utländska examina. Det skriver Stockholms sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt och migrationsministern Tobias Billström i ett gemensamt inlägg på DN debatt i dag.

I genomsnitt tar det 4,8 år för en utomeuropeisk sjuksköterska att börja verka i yrket, enligt Riksrevisionen.

”Den medicinska säkerheten är givetvis överordnad men vi är övertygade om att det går att förkorta tiden för att få sin vårdkunskap validerad av myndigheterna”, skriver Filippa Reinfeldt och Tobias Billström.

Moderaterna vill också underlätta komplettering av kompetens och erbjuda fler och utbyggda utbildningar inriktade på sjukvårdssvenska.

Samtidigt betonar de att en snabb valideringsprocess för utländska sjuksköterskor inte kommer att avhjälpa hela situationen.

”Vi måste fortsätta öka utbildningsplatserna för sjuksköterskor i hela landet. Men också göra arbetsmiljön mer attraktiv så att fler vill välja yrket och stanna kvar längre på arbetsplatsen”, framgår det på DN debatt.

Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer det att behövas 11 000 fler sjuksköterskor till år 2020.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida