Må bra – ta rast!

— Vårdpersonal måste måna om sin hälsa och börja ta rast. Därför startade vi rastuppropet, säger Susanne Holm som är en av initiativtagarna till den tvärfackliga aktionen. 

1 oktober 2001

Den 12 september genomfördes en nationell tvärfacklig aktion under parollen Rastuppropet. Susanne Holm, styrelseledamot i Vårdförbundets sektion på Huddinge universitetssjukhus utanför Stockholm, uppmanade alla vårdanställda att ta ut sin lunchrast.

– Det är alltför vanligt att personalen inte är tillräckligt mån om sin hälsa och inte tar ut sina raster. Ska man orka ett helt arbetsliv så måste man ta rast, säger hon.

Lojalitet gentemot patienter och verksamhet tror hon också är orsaker till att inte rasterna tas ut. Så även om det oftast är en fråga om att prioritera anser hon att »rastbristen« också är en fråga om arbetsorganisation.

– Arbetsgivarna skulle kunna hjälpa till genom att hitta lokala lösningar på den stressade arbetssituationen.

Vårdförbundets Stockholmsavdelning vill förlänga rastuppropet till att gälla den 12:e varje månad året ut och Susanne Holms förhoppning är att även arbetsgivarna ska delta.

– De kan till exempel bjuda in till gemensam kafferast i matsalen eller till subventionerad lunch, säger hon.

Bättre med dialog
På Landstingsförbundet känner tillförordnade förhandlings-direktören Lena Tell inte till Rastuppropet. Från centralt arbetsgivarhåll har de heller inte uppfattningen att brist på raster är ett arbetsmiljöproblem. Och hon tror mer på dialoger mellan chefer och anställda än på aktioner av olika slag.

Däremot ser såväl Landstingsförbundet som de olika landstingen den ökade sjukfrånvaron som ett stort problem.

– Det finns en stor vilja bland våra medlemmar att göra något åt sjukfrånvaron och i flera landsting finns en önskan att rekrytera mer personal. I Skåne pågår ett projekt där man avlastar specialistutbildade läkare och sjuksköterskor genom att anställa administrativ personal, berättar Lena Tell.

Bakgrund: Idén till ett rastupprop väcktes vid en förbundskurs för Vårdförbundets förtroendevalda i april. Ett nationellt upprop för att påminna medlemmarna om värdet av att ta rast startades och den 12 september utsågs till rastkampanjdag. »Sjuksköterska – inte sjuk sköterska – ta rast« löd en av parollerna. Aktionerna ägde framför allt rum i Västerbotten, Gävleborg och Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida