Magister på att förebygga stress

7 juni 2004

En annons från Karolinska institutet i Stockholm satte narkossjuksköterskan Marie Reuterswärd på det spår hon länge letat efter. I dagarna blir hon klar med sin magisterexamen. Ämne: förebyggande stresshantering.

Hon ingår i en tiohövdad grupp pionjärer; det här är den första högskoleutbildningen i just förebyggande stressarbete. Utbildningen på 30 poäng har den välkända stressforskaren Töres Theorell och hans kollega Mats Gillberg som initiativtagare. Marie Reuterswärd var den enda sjuksköterskan.

Marie Reuterswärd, med 30 år i landstingets sjukvård bakom sig, har länge varit intresserad av hur stress påverkar dem som arbetar i vården. Hon har också försökt få gehör för insatser i förebyggande syfte på sin arbetsplats på Danderyds sjukhus. Utan framgång.

– Det är ju helt klart att det är kvinnor i människovårdande yrken som är mest utsatta, det syns på sjukskrivningarna, säger hon.

De senaste åren har Marie Reuterswärd frilansat i vården och kom in på utbildningen »lagom tills botten gick ur marknaden«, som hon säger. Hon skulle helst, med tanke på sin bakgrund, också i framtiden arbeta inom sjukvården.

En ny kurs startar i höst.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida