Magläge säkrare vid lungsvikt

Magläge säkrare vid lungsvikt
Risken att patienten med ARDS dör är högre om han eller hon konstant ligger på rygg. Arkivbild: Colourbox

Vid akut svår lunginsufficiens, ARDS, är mortaliteten stor, men om patienten ligger i magläge minskar risken att han eller hon dör.

Patienter som behandlas för trauma, pneumoni och sepsis riskerar att också drabbas av akut svår lunginsufficiens, ARDS, ett livshotande tillstånd. Nu visar en studie som refereras i Läkartidningen att risken att dö minskar betydligt om patienter med ARDS ligger i magläge.

Studien omfattade 466 patienter med ARDS i intensivvård. Hälften av dem låg på rygg medan den andra hälften låg på mage i minst 16 timmar per dygn. Efter 28 dagar hade 16 procent av de patienter som låg på mage avlidit. Motsvarande siffra för dem som låg på rygg var 32,8 procent.

Efter 90 dagar var mönstret detsamma; då hade 23,6 procent i maggruppen och 41 procent i ryggruppen avlidit. Bland dem som låg på rygg drabbades också fler av hjärtstillestånd. Några ytterligare bieffekter eller komplikationer sågs inte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida