Magnetiska kraftfält kan möjligen ge cancer

Den internationella expertgruppen IARC (International agency for research on cancer) har enats om att lågfrekventa magnetiska fält ska klassas som möjligen cancerframkallande.

7 januari 2002

Gruppens beslut innebär att man är överens om att bedömningen ska gälla över hela världen.

Elektromagnetiska fält finns där det finns elektriska kraftledningar och elektriska apparater. De yrken där man arbetar med elektrisk utrustning är särskilt utsatta, som exempelvis lokförare och svetsare, men det går att minska de elektriska strömningarna. Elektriska apparater kan flyttas och de som inte måste vara på jämt kan stängas av.

– Klassificeringen »möjligen cancerframkallande« går inte att bortse ifrån och bedömningen av magnetfälten på arbetsplatsen bör därför tas med i den årliga skyddsronden och dokumenteras. Där deltar skyddsingenjören som är kunnig på området och kan föreslå lämpliga åtgärder, säger Kjell Hansson Mild som är professor vid Arbetslivsinstitutet.

Cancerrisk klassificeras i fyra grupper. För att ett ämne ska klassificeras i grupp 1, där man med säkerhet vet att ämnet är cancerframkallande, krävs epidemiologiska bevis, det vill säga att man vet att människor blir sjuka. Det finns djurförsök som belägger det och kunskap på cellulär nivå om orsakssambanden.

För de ämnen som klassificeras som grupp 2 a, troligtvis cancerframkallande, finns epidemiologiska bevis, medan djurförsöken inte är tillräckligt tydliga och man förstår ännu inte på cellulär nivå hur sambanden ser ut. I grupp 2 b återfinns möjligen cancerframkallande ämnen. För dessa finns det ännu bara epidemiologiska bevis. Grupp 3 innehåller de ämnen som det inte finns tillräckligt bedömningsunderlag för och grupp 4 tar upp de ämnen som troligtvis inte är cancerframkallande.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida