Magont av skoltoan

De är äckliga och luktar illa och det saknas både papper och tvål, uppger eleverna i en undersökning om skoltoaletters standard. Hela 63 procent säger också att de hellre håller sig än går och bajsar på skolans toalett.

14 maj 2001

Allvarligt, konstaterar barnsjuksköterskan Barbro Lundblad på sektionen för vårdvetenskap på Göteborgs universitet. Hon tror att mycket magont och förstoppning skulle kunna undvikas om skoltoaletterna hölls rena.

Med en enkät har hon frågat 381 elever vid åtta olika skolor om vad de anser om skoltoaletternas standard. Bland elever i åldrarna 6 till 16 år har 35 procent svarat att de undviker att gå på toaletten under skoldagen och 16 procent att de aldrig går dit. 63 procent svarade att de aldrig bajsar på skolans toalett.

På frågan om varför svarade 29 procent att det var smutsigt, 37 procent att det luktar illa och 53 procent att det finns kiss eller bajs på toalettringen. 25 procent uppgav att toaletterna saknar papper och nästa lika många att det aldrig finns någon tvål.

Annat som får eleverna att avhålla sig från att gå på toaletten är att de inte får gå dit när de vill och inte kan sitta där i lugn och ro. 55 procent svarade att de inte får gå på toaletten under lektionstid, 27 procent att de inte kan sitta där i lugn och ro och 31 procent att det ofta är upptaget. Nästan hälften, 42 procent, känner sig osäkra på om det går att öppna toaletten från utsidan.

Mobbning på toa
– Ungefär hälften av eleverna säger att de känner till att det förekommer mobbning på toaletten. Man blir retad eller utsatt för »döpning«, som innebär att huvudet trycks ned i toalettskålen. En elev skrev att vad som helst kan hända på toaletten, berättade Barbro Lundblad.

Osäkerheten inför toalettbesök ökas genom att eleverna också är oroliga för att någon ska låsa upp dörren eller för att de stora barnen ska låsa in dem. Flickorna är mer negativt inställda till skoltoaletterna än vad pojkarna är. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida