Magra spädbarn riskerar fetma och hjärtsjukdom

Spädbarn som väger för lite riskerar att drabbas av fetma redan under småbarnsåren. Och tillväxten kan hämmas hos barn över ett år som äter på nätterna.

Spädbarn kan vara mulliga, men i tvåårsåldern ska barnen ha tappat det mesta.?

– Om de i stället börjar gå upp mycket i vikt, kan det vara ett varningstecken, säger Lars Gelander, läkare och verksamhetschef vid Barn- och ungdomscentrum på Angereds närsjukhus.?

En Göteborgsstudie som gjordes på barn födda 1974 visade att de som var allra mulligast i ettårsåldern också var de slankaste sju år senare. Magra ettåringar som gick upp mycket i vikt i två-treårsåldern, var däremot ofta överviktiga när de började skolan. Lars Gelander konstaterar att magra barn som sedan lägger på sig mycket i vikt löper större risk både för framtida fetma och för hjärtkärlsjukdomar.??

Resultaten stöds av en stor finsk studie från 2005 som visade att hos magra barn som fick en bmi-spurt i 2–6 årsåldern trefaldigades risken för hjärtkärlsjukdom i övre medelåldern. ?

Det finns även ett omvänt samband. Vuxna som drabbas av hjärtattack har generellt sett varit små vid födelsen, magra vid två års ålder, men sedan ökat snabbt i vikt. Tillväxtmönstret under barndomen är nämligen kopplat till insulinresistens senare i livet och magra flickbebisar tycks löpa större risk för framtida fetma, medan pojkbebisarna riskerar hjärtinfarkt.??

Orsaken till viktuppgången hänger ofta ihop med hur det lilla barnet föds upp. ?

– Täta mål och nattmat till barn äldre än 9 månader hämmar utsöndringen av tillväxthormon, vilket gör att barnet inte bygger upp muskler som det ska. Det kan i sin tur ändra barnets ämnesomsättning och öka riskerna för fetma, säger Lars Gelander.?

Men han betonar att det går att komma åt problemet genom att vara konsekvent och regelbunden när det gäller måltiderna.?

– Barn över ett år bör inte äta på nätterna. Det är viktigt att lära föräldrarna hur man får barn att somna utan att äta sig till sömns.??

Stora viktförändringar hos barn är sällan kopplade till sjukdom, utan verkar i högre grad bero på barnets psykosociala miljö. Magerhet under barnets första två år är till stor del kopplat till hur familjen har det. Relationsproblem, depression, missbruk kan vara orsaken. ?

Detta gäller alltså inte vanligt matkrånglande, som finns i många familjer, utan magra barn som plötsligt börjar gå upp väldigt mycket i vikt.?

– Det är därför en angelägen uppgift för barnhälsovården att vara uppmärksam både på magerhet och på att det magra barnet plötsligt kan bli »matglatt« två, tre år senare, säger Lars Gelander.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida