Magsäckstest med pasta och paracetamol

 Gastropares diagnostiseras med scintigrafi och kompletteras eventuellt med gastroskopi. Scintigrafi görs endast på universitetssjukhusen och vid ett fåtal centrallasarett i Sverige.

Som alternativ till scintigrafi har Unn-Britt Johansson försökt att utveckla en billigare och för patienten enklare undersökningsmetod, den så kallade pasta-paracetamol-måltiden. Krossade paracetamoltabletter blandas i en pastarätt som patienten får äta.

Eftersom paracetamol inte tas upp i ventrikeln utan först i tunntarmen går det att få fram ett mått på hur snabbt magsäcken tömmer sig.

Koncentrationen av paracetamol i blodet mäts vid upprepade tillfällen efter att måltiden intagits. Värdena jämförs sedan med en frisk kontrollgrupps referensvärden.

I sin avhandling visar Unn-Britt Johansson att metoden är reproducerbar. I framtiden kan den därför komma att användas på vårdcentraler och sjukhus som saknar utrustning för scintigrafi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida