Magsårsmedel hindrar blödning hos nyförlösta

3 november 2006

I en placebo-kontrollerad studie på 1 620 nyförlösta kvinnor på den indiska landsbygden nära nog halverades antalet efterblödningar hos dem som direkt efter förlossningen fick tabletter med det relativt billiga magsårsmedlet misoprostol. Andelen kvinnor som blödde var 6,4 procent jämfört med 12 procent av dem som endast fick sockerpiller. Andelen allvarliga blödningar reducerades från 1,2 till 0,2 procent.

Varje år dör en halv miljon kvinnor till följd av sjukdomar eller skador som uppkommer i samband med graviditet. En tredjedel av dödsfallen orsakas av blödningar som uppstår efter förlossningen. Nära 99 procent av dessa dödsfall inträffar i områden där det är dålig tillgång på såväl hälsopersonal som billiga och effektiva mediciner som är enkla att administrera.

Källa: Lancet 2006;368:1248-1253.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida