Malarian utvecklar resistens mot enda effektiva medlet

6 januari 2006

Forskare har enligt en artikel i Lancet funnit bevis för att malariaparasiten Plasmodium falciparum lyckats utveckla resistens mot det enda effektiva läkemedlet mot malaria – det kinesiska örtpreparatet artemisinin.

Forskarna har samlat in blodprover innehållande malariaparasiten från 530 patienter i Kambodja, Franska Guyana och Senegal. När de tillsatt artemisinin har de funnit flera fall där parasiten utvecklat nedsatt känslighet mot läkemedlet.

– Resultaten är oroväckande och resistensutvecklingen måste följas noga, säger Anders Björkman, professor och överläkare vid enheten för malariaforskning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna utanför Stockholm.

Han är dock inte så säker på att det forskarna funnit handlar om resistens i ordets rätta bemärkelse.

– Försöken är gjorda in vitro. Det är först när man kontrollerar effekten av behandlingen i verkligheten som man kan uttala sig om huruvida det finns någon reell resistensutveckling, säger Anders Björkman.

Källa: Lancet 2005;366:1960-1963.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida