Malignt melanom – fyra av tio drabbade fortsätter sola trots risk

Malignt melanom – fyra av tio drabbade fortsätter sola trots risk
Malignt melanom är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor. Arkivbild: Colourbox

Nästan fyra av tio som tidigare haft malignt melanom har det senaste året solat i syfte att bli brun. Och svenskar solar mer än i andra länder.

Det är det internationella konsortiet Genomel som kartlagt solvanor hos nästan 8 200 personer från USA, Europa och Australien.

Siffrorna visar bland annat att sju av tio tillfrågade under det senaste året någon gång solat i syfte att bli brun. Sju procent av deltagarna hade någon gång fått diagnosen malignt melanom.

Bränna i första rummet
Uppseendeväckande är kanske att nästan fyra av tio av dessa som tidigare haft malignt melanom också utsatt sig för solens strålar för brännans skull. Undersökningen visade att solbadarna lade större vikt vid sin önskan att få en mörk solbränna än vid risken för att utveckla malignt melanom.

För Sveriges del visar undersökningen att svenskar, tillsammans med italienare, är de som solar mest. Svenskarna föredrog också en djupare solbränna än i andra länder och dessutom kände de sig minst sårbara för just malignt melanom.

Solar trots sårbarhet
Något samband mellan riskuppfattning och solande fanns däremot inte. Svenskar och andra solar tydligen även om de känner sig sårbara för den svåra sjukdomen.

Slutsatsen från studien är att man måste ”försöka hitta metoder att påverka viljan att bli brun om man vill minska melanomincidensen”.

Från Sverige deltog drygt 800 personer.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida