Malmö kost cancer

7 januari 2003

Mellan åren 1991 och 1996 undersöktes 28 098 malmöbors matvanor och hälsa. De undersökta malmöborna, cirka 17 000 kvinnor och 11 000 män, var födda mellan 1923 och 1950. Resultatet gav grunddata för omfattande studier av eventuella samband mellan kost och cancer.  I samband med undersökningen lämnade alla blodprover till en biologisk databank.

? Biobanken i kombination med kostdata är ett unikt instrument som  kan användas i studier av till exempel kostvanor relaterade till genetiska faktorer, säger Irene Mattisson, forskare på Malmö kost cancer.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida