Malmö skickar stor grupp till hälso- och sjukvårdsstämman

Traditionen lever: värdefullt för sjuksköterskorna, säger arbetsgivaren.

12 april 1999

210 deltagare. Så många (minst) malmöitiska sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker kommer till hälso- och sjukvårdsstämman i slutet av månaden.

Arbetsgivaren, tidigare Malmö stad, numera Malmö sjukvårdsdistrikt, är mycket positiv till att Vårdförbundets medlemmar deltar i stämman. Därför fungerar den centrala administrationen lite grann som en resebyrå inför stämman. Man bokar bussar och logi, ordnar en särskild Malmöträff under stämmodagarna, puffar på de olika vårdenheterna att de ska skicka iväg sina anställda till Stockholm och  – inte minst – har ordnat allt till ett så bra pris att ingen vårdenhet ska behöva avstå på grund av kostnaderna. 3000 kronor per deltagare kostar hela kalaset. Då ingår också en biljett till stämmofesten.

Till yttermera visso kommer Malmö sjukvårdsdistrikt också att ha en egen monter på utställningen – som Malmö sjukvård haft under alla stämmor hittills.

Kvinnliga chefer inser värdet
Karin Rangin är nu ordförande i Vårdförbundet Skåne men har ett förflutet som klubbordförande i Malmö.

Hon tror att en orsak till att ledningen är så positiv är organisationen med vårdenheter. Cheferna är oftast sjuksköterskor och har därmed insikt i hur värdefullt det är för sjuksköterskor och andra att få delta på hälso- och sjukvårdsstämman.

Förresten kommer inte bara de 210 från Malmö sjukvårdsdistrikt, som omfattar akutvården. Från primärvården kommer 50 till.

Fler arbetsgivare är positiva
Det är inte bara Malmö som är positivt inställd till Vårdförbundets hälso- och sjukvårdsstämma. En rundringning i landet visar:

På Göteborgs sista årsmöte innan bildandet av Västra Götaland lottades 24 resor (inklusive hotell, seminarier och fest) ut med pengar som Vårdförbundet tillsammans med arbetsgivaren i avtalsrörelsen 1990 avsatt till kompetensutveckling.

I Halland lottades tre resepaket ut på avdelningens årsmöte. En buss är bokad med 50 platser och medlemmarna kan ansöka om stipendier.

I Dalarna uppges arbetsgivaren vara frikostigare än tidigare med att bjuda de anställda på resan till Älvsjö.

lLandstinget i Kronoberg är positivt inställt till att anställda åker till stämman på landstingets bekostnad. Den lokala avdelningen lottade också ut två resepaket på sitt årsmöte.

Alla sjuksköterskor i Lekebergs kommun utanför Örebro har av sin medicinskt ansvariga sjuksköterska erbjudits att resa till stämman

Den lokala avdelningen i Västernorrland arrangerar bussresor och har även bokat rum för över 100 medlemmar.

Alla 20 sjuksköterskor i Olofströms kommun i Blekinge erbjöds att åka till stämman, 14 har tackat ja. Pengar som man fått genom att effektivisera verksamheten betalar resa, seminarier och bostad. Däremot räknas det inte som arbetstid utan de 14 får ta semester.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida