Mammografera mera

Mammografi är en lika lönande affär som by pass-operationer. Ändå är det bara hälften av landstingen som följer Socialstyrelsens rekommendationer.

9 februari 1998

Strax före jul beslutade Socialstyrelsen om nya allmänna råd om hälsoundersökning med mammografi (SOSFS 1997:  ).

Landstingen rekommenderas att erbjuda alla kvinnor mellan 40 och 74 år regelbunden undersökning. Var 18e månad för kvinnor under 56 år och vartannat år för de som är äldre. Utformning och omfattning bör dock avgöras utifrån lokala förutsättningar.

Det är de senaste tio årens medicinska utveckling som fått Socialstyrelsen att göra en förnyad genomgång av förutsättningarna för hälsokontroll med mammografi. Analysresultaten visar att de tidigare rekommendationerna i princip gäller.

Med allmänna hälsoundersökningar kan i vissa fall bröstcancer diagnosticeras tidigt och prognosen förbättras. Risken att avlida till följd av bröstcancer minskar med en fjärdedel och andelen avancerade cancerfall minskar i alla åldersgrupper. Visserligen mest i de äldre åldrarna, men också bland de yngre kvinnorna kan extra år av överlevnad vinnas. Sjukvårdskostnaden per vunnet år av liv har beräknats till 50 000 kronor, vilket innebär att kostnadseffekten är av samma storleksordning som många andra rutinmässigt tillämpade livsförlängande åtgärder, till exempel by-passkirurgi.

I dag finns hälsoundersökning med mammografi i hela landet. Åldersintervallen varierar, men mer än hälften av landstingen erbjuder mammografi från 40 års ålder. I en del landsting får kvinnorna dock vänta länge på en kallelse. I till exempel Stockholn läns landsting kallas bara kvinnor mellan 50 och 69 år.

1 500 avlider varje år
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år insjuknar 5 000 kvinnor och 1 500 avlider. Risken för en kvinna att avlida i bröstcancer före 50 års ålder är 0,2 procent. I 80-årsåldern har risken stigit till 2,5 procent. Antalet fall av bröstcancer har ökat de senaste decennierna och ökningen fortsätter.

Det kunskapsunderlag och den rapport som hör till de allmänna råden publiceras under våren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida