Mammografiscreening rekommenderas

8 april 2002

Socialstyrelsen rekommenderar även i fortsättningen landstingen att erbjuda kvinnor mellan 40 och 74 år hälsoundersökning med mammografi. Det meddelar Socialstyrelsen efter att tillsammans med Cancerfonden ha hållit ett internationellt expertmöte i februari. Mer om mötet och Socialstyrelsens rekommendationer kan läsas på Socialstyrelsens hemsida www.sos.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida