Män anställdes trots sämre meriter

Trots att det fanns två kvinnliga sjuksköterskor med högre kompetens anställdes två män på hjärtröntgen i Umeå. Ett brott mot jämställdhetslagen, anser Vårdförbundet.

4 februari 2002

Av de sex sökande till två sjukskötersketjänster på hjärtröntgen vid Universitetssjukhuset i Umeå valde arbetsgivaren två män med mellan ett och två års erfarenhet av hjärtsjukvård som enda yrkeslivserfarenhet. Han gjorde det trots att det bland de sökande fanns två kvinnliga sjuksköterskor med sju-åtta år inom hjärtsjukvård. Kvinnorna hade dessutom, till skillnad från männen, gått en specialkurs i kardiologi.

De två kvinnorna kopplade in Vårdförbundet. Tillsammans med förbundets samordnare på Universitetssjukhuset, Bengt Sjöberg, träffade de hjärtröntgens avdelningschef. I minnesanteckningen efter mötet har Bengt Sjöberg noterat att avdelningschefen bland annat sagt att: »man ska inte ha småbarn – kvinnor orkar inte bära blyförkläden – arbetstagaren ska vara beredd att vara mer på arbetet än med sin familj – kvinnor måste fysträna för att orka med arbetet«.

– De sjuksköterskor som var med på mötet kan intyga att det jag skrivit i minnesanteckningen är sant, säger Bengt Sjöberg.

Avdelningschefen förnekar att han sagt det och kallar påståendet en efterkonstruktion.

Faktum är dock att ingen av de anställda på hjärtröntgen har småbarn och att avdelningschefen gärna ser att personalen fystränar för att klara av det tunga arbetet.

Vårdförbundet har protesterat mot tillsättningen som man anser vara ett brott mot jämställdhetslagen. Förbundets inställning är att alla ska kunna kombinera arbete och föräldraskap.

I annonsen för de två tjänsterna betonas kunskaper, meriter och lämplighet. Det är just lämpligheten arbetsgivaren vid den lokala förhandlingen hänvisade till som skäl för att de två männen fick jobben. Förhandlingen slutade i oenighet och nu har Vårdförbundet, med yrkande om skadestånd till de två kvinnliga sjuksköterskorna, begärt en central förhandling med Landstingsförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida