Män vågar ta större risker

Mäns och kvinnors riskbeteende skiljer sig något åt och det kan ha betydelse för löneutvecklingen.

5 september 2012

Hur könen skiljer sig åt när det gäller riskbeteende har Jenny Säve-Söderbergh, på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, studerat. För att få ett så stort och brett urval som möjligt av kvinnor och män valde hon att undersöka skillnader i val av premiepensionsfonder.

När fonderna bildades år 2000 var det fler kvinnor än män som gjorde aktiva val, men männen valde något oftare högriskfonder.

— Vi har kontrollerat sådant som utbildning, civilstånd, inkomst och förmögenhet. Skillnaderna i fondval är inte stora, och eftersom kvinnor i allmänhet har lägre inkomst och förmögenhet än män kan det vara en rationell förklaring till att de mer sällan väljer fonder med hög risk, säger Jenny Säve-Söderbergh.

Hennes fortsatta forskning visar att riskbeteende påverkar löneförhandlingar. Även om män och kvinnor verkar inom samma bransch och har samma ålder, utbildning och erfarenhet är kvinnornas önskemål om ingångslön lägre än männens. Det gäller både inom offentlig och privat sektor.

— Men jag fann också att kvinnor och män bemöts olika. Kvinnor får lägre löneerbjudanden än vad män får — även när de ställer samma lönekrav.

Lästips:

Säve-Söderbergh J. Doktorsavhandling. Gender differences in economic decisionmaking, Stockholms universitet, 2003.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida