Månadens kollega. Gunilla Joelsson

De ”omöjliga” patientskjortorna fick iva-sjuksköterskan Gunilla Joelsson att klura ut en bättre lösning. Nu har ett stort europeiskt företag visat sig intresserat.

Under sina 32 år på intensivvårdsavdelningen, iva, vid Centrallasarettet i Västerås har Gunilla ofta funderat på varför det måste vara så krångligt med patientskjortorna; svåra att byta då patienten har artärnålar och dropp. Sjukhusen löser problemet på olika sätt, en del låter patienten ligga utan skjorta medan andra klipper upp den i trängda lägen. ?

— Det kostar hundra kronor i böter per sönderklippt skjorta till tvättleverantören, berättar Gunilla. ??

En idé började spira hos henne om en engångsskjorta som skulle vara lätt att öppna med tryckknappar på ärmarna. Infusions- och artärtrycks­aggregat skulle inte behöva kopplas ifrån i samband med skjortbyte, vilket skulle minska infektionsrisken, och materialet skulle klara att stå emot vätskor bättre än bomull. ?

Men först när Gunilla för några år sedan kom med i en mentorring vid det regionala resurscentrumet Winnet började en handlingsplan växa fram. De åtta kvinnorna och två koordinatorer träffades en gång i månaden. ?

— Vi fick skriva på ett sekretessavtal om tystnadsplikt, vilket har gjort att vi har kunnat prata om allt. ??

Gunilla har också fått råd och ekonomiskt stöd av Almi företagspartner, bidrag genom länsstyrelsen och har nu en ”egen” coach via konsultföretaget Create. Nu har hon en affärsplan och ett stort europeiskt sjukvårdsföretag har visat sig intresserat av hennes skjortor. Enligt Gunilla används 1,4 miljoner patientskjortor i Sverige under ett år och 109 miljoner i Europa, så marknaden verkar lovande även om det finns konkurrenter. ?

En svårighet hon upplever är att det här är männens värld. ?

— Jag som kvinna blir inte bemött med samma respekt om jag kommer ensam utan min manlige coach.?

För att hinna med sitt företag arbetar hon nu halvtid på iva. De första 3 000 skjortorna är beställda hos en svensk tillverkare i Litauen och redan nu har hon tankar om hur produkten ska kunna vidareutvecklas. Gunilla tycker att det är bra att regeringen har ökat stödet till kvinnliga innovatörer inom sjukvården. ?

— Det finns säkert många fler idéer om hur vården och arbetsmiljön kan bli bättre på sjukhusen. Jag har själv flera andra idéer som jag skulle vilja förverkliga, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida