Många ändringar
ska föras in

28 februari 2003

För en tid sedan fick alla medlemmar ett brev med uppgifter om vad som finns om dem i medlemsregistret samt en möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter. Många har skickat in en ändringsblankett ? så många att det kommer att ta lång tid att föra in allt. Så om det ytterligare en tid finns fel i registret, till exempel så att det påverkar medlemsavgiften, beror det på detta. Men var inte orolig, de ansvariga kommer att ändra uppgifterna så snabbt de hinner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida