Många är inte stolta över sitt lasarett

6 april 1998

GOTLAND. Hälften av de anställda på Visby lasarett säger att de inte är stolta över att jobba på lasarettet, enligt en enkätundersökning som nyligen blivit klar. Undersökningen visar också att de deltidsanställda vill arbeta mer för att kunna försörja sig och att många har besvär av värk i kroppen.
Arbetsgivaren har startat ett projekt för att arbetslusten ska bli bättre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida