Många deltog i öppet forum

10 november 1997

VÄRMLAND. Ett 100-tal medlemmar, politiker, tjänstemän, chefer och representanter för andra förbund deltog i det öppna forum som Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning höll i Karlstad i slutet av september. Något program, utöver att det skulle handla om den framtida sjukvården, fanns inte i förväg utan deltagarna fick i början ange de frågor de ville diskutera. Bland de ämnen som kom upp fanns: vad förenar kommuner och landsting, hur få tillbaka arbetslusten och regional samordning vid projekt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida