Många får nya scheman

9 februari 1998

GOTLAND. En genomgripande schemaomläggning pågår för närvarande på Gotland. Med början på sjukhuset i Visby och även på en del sjukhem och inom psykiatrin har man infört mer individuella scheman. En orsak är svårigheten att få nattpersonal, en annan att arbetsgivaren vill minska uttaget av övertid och därmed spara pengar. Samtidigt finns det möjligheter för den enskilde att få tider som passar henne bättre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida