Många felbedömningar på akuten

I genomsnitt görs rätt bedömning endast i drygt hälften av fallen, visar en studie av hur triagesjuksköterskor på akuten bedömer fiktiva patientfall.

6 oktober 2006

En kommande doktorsavhandling om triage inom akutsjukvården visar på brister i bedömningarna. Registered nurse led emergency department triage: organization, allocation of acuity ratings and triage decision-making är skriven av sjuksköterskan Katarina Göransson, doktorand vid hälsovetenskapliga institutionen, Örebro universitet.

I en av studierna har 423 sjuksköterskor på 48 sjukhusanslutna akutmottagningar runt om i landet fått bedöma 18 fiktiva patientfall. Totalt har 7550 bedömningar analyserats och jämförts med »facit« av en expertgrupp.

– Det som förvånade mig mest när jag analyserade
resultaten var att variationen var så stor mellan olika
sjuksköterskor. Vissa träffade rätt i drygt 20 procent av fallen medan andra prickade in nästan 90 procent, säger Katarina Göransson.

Hon påpekar att det inte med automatik går att överföra resultaten av de fiktiva fallen till hur det ser ut i verkligheten. Det handlar inte heller om sjuksköterskors inkompetens utan snarare om att triagefunktionen ännu inte är tillräckligt utvecklad i Sverige, anser hon.

– Men i nuläget kan man nog säga att patientsäkerheten emellanåt kan vara hotad på våra akutmottagningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida