Många funderar på att lämna hemsjukvården

En ny studie som gjorts av Familjemedicinska institutet visar att mer än var fjärde anställd i den kommunala hemsjukvården under det senaste året funderat på att byta jobb.

24 mars 2006

Studien visar att många är missnöjda med hur hemsjukvården fungerar. De allt mer vårdkrävande patienterna gör att de anställda bland annat inte hinner med att lyssna och ge det stöd de anser att patienterna bör få.

– Personalen är mycket engagerad. När de då märker att de inte kan ge den vård de tycker behövs känner de sig otillräckliga och börjar fundera på att byta arbete, säger Sonja Modin, den som lett projektet på Familjemedicinska institutet, Fammi.

Och det är många som har sådana tankar. Enligt studien rör det sig om inte mindre än 28 procent av alla anställda som funderat på att byta jobb under det senaste året, eller ungefär dubbelt så många som inom andra verksamheter.

Bristande samverkan och dåliga kunskaper

Studien visar också:

* Det brister i samverkan med primärvården, äldreomsorgen och specialistkliniker.

* Över hälften av de anställda anser sig inte få den uppskattning de förtjänar.

* Kontakten med tjänstemän och politiker fungerar dåligt.

* De anställda tycker att politiker och ledande tjänstemän kan alldeles för litet om hemsjukvårdens villkor och personalens arbetssituation.

Liten skillnad mellan landsting och kommuner

Fammis studie har gjorts bland distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i Jämtland, Halland, Kronoberg, Skåne, Uppsala, Värmland, Västra Götaland och Örebro, det vill säga där kommunerna tagit över hemsjukvården från landstinget.

– Bakgrunden till att vi gjorde vår studie är att landstingens hemsjukvård kritiserats och att många anser att problemen skulle lösas om den flyttades till kommunerna. Men vi ser mycket liten skillnad mellan den hemsjukvård som bedrivs av landstingen och den som kommunerna sköter, säger Sonja Modin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida