Många går sjuka till jobbet

2 juni 2006

Många av Vårdförbundets äldre medlemmar går till arbetet trots att de egentligen borde ha sjukskrivit sig. Det här visar en undersökning som Vårdförbundet har genomfört i Kalmar län.

Undersökningen visar också att det inte bara handlar om en gång – 39 procent har uppgett att de gjort det två gånger eller mer. 19 procent anser att de har varit sjuka längre eftersom de inte sjukskrivit sig. Bland orsakerna finns brist på vikarier, lojalitet gentemot arbetskamrater och ekonomiska skäl.

En annan intressant fråga i undersökningen är arbetstiden. En stor majoritet, 65 procent, vill enbart arbeta på dagen och inte mindre än 73 procent säger nej till att anpassa arbetstiden över dygnets alla timmar. Undersökningens enkät gick ut till 316 av förbundets medlemmar mellan 55 och 65 år. 202 (64 procent) svarade.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida