Många hörselskadade

4 september 2000

I Sverige finns cirka 10 000 döva med teckenspråket som sitt första språk. Varje år föds ungefär 70 döva barn. Drygt 800 000 svenskar är hörselskadade, hälften av dem är under 65 år. Cirka 350 000 hörselskadade är beroende av hörselvårdsinsatser, till exempel hörapparat. 140 000 behöver fördjupad hjälp i form av information på teckenspråk eller TSS. 8 000 är beroende av teckenspråkstolk. Cirka 2 500 barn och ungdomar är i behov av speciellt anpassad förskola och skola.

Källor: Sveriges dövas riksförbund och Hörselskadades riksförbund

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida