Covid-19

”Många människor förstår när de blivit smittade”

”Många människor förstår när de blivit smittade”
Röntgensjuksköterskan och smittspåraren Anna Bengtsson tycker det var på tiden att råden skärptes i Uppsala. Foto: Privat

Smittspridningen av covid-19 ökar i hela landet. I Uppsala börjar vården blir pressad. Smittskyddssjuksköterskan Johan Hedlund märker av kollegernas oro. Smittspåraren Anna Bengtsson har sett utvecklingen komma.

22 oktober 2020

På Region Uppsalas smittskyddsenhet ringer telefonerna konstant. Många, både allmänhet och organisationer, vill veta hur de ska förhålla sig till de nya lokala riktlinjerna som presenterades i tisdags. Det berättar smittskyddssjuksköterskan Johan Hedlund, som hinner med en kort intervju med Vårdfokus mellan telefonsamtal och möten.

Covid-19 sprider sig åter igen i hela samhället och vissa delar av landet är värre drabbade än andra.

Läs fler artiklar om coronaviruset på vår samlingssida

Snabb spridning

En hårt drabbad region är Uppsala. Här infördes i början av veckan lokala skärpta råd, beslutade av Folkhälsomyndigheten enligt en ny föreskrift. Orsaken är den snabba smittspridningen under de senaste veckorna, som börjat få påverkan på vården, enligt Folkhälsomyndigheten.

Smittskyddsenheten, där Johan Hedlund arbetar, har det övergripande ansvaret för att samla in data från smittspårningen, granska, se mönster, ge råd och svara på frågor. Inte minst från vården som ser antalet sjukhusinläggningar öka på grund av covid-19.

— Naturligtvis är många rädda för hur det kommer att bli nu. Det har varit en extremt tuff period med hög arbetsbelastning och det finns en rädsla för att det ska bli likadant igen, säger Johan Hedlund.

Strängare lokala råd

Uppsala är först ut med strängare lokala råd, beslutade av Folkhälsomyndigheten. De gäller i ett första läge under två veckor och uppmanar bland annat befolkningen i regionen att undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Med fysisk kontakt menas umgänge inomhus, längre tid än 15 minuter, på mindre än en meters avstånd. Arbetsgivare får rådet att underlätta för sina anställda att arbeta hemifrån, så att så många som möjligt ska kunna göra det.

Röntgensjuksköterskan och smittspåraren Anna Bengtsson tycker det är råd som träffar rätt och att det var på tiden att uppmaningarna skärptes.

— Det här synkar med det vi sett under en längre tid, att smitta sprids när människor möts, på restaurang, på krogen, på aw, på middag hemma hos någon, säger hon.

Nya sätt att spåra

Smittspårningen arbetar mot smittskyddsenheten och har som uppgift att ta kontakt med människor som fått positivt på covid-19-test. Tidigare var fokus på att spåra den smittade personens kontakter ett dygn bakåt. Men nu, med mer kunskap om hur viruset verkar spridas, så går smittspårarna längre bak i tiden för att försöka hitta smittotillfället, som inte sällan är besök i grupp hemma hos någon utanför familjen eller en kväll på krogen, berättar Anna Bengtsson.

Det kan också vara kluster av smitta på skolor, arbetsplatser, mindre samhällen och idrottsarrangemang.

— Det jag märker som smittspårare är att många människor förstår och kan uppge när de blivit smittade och ofta är det i umgänge med andra utanför familjen, säger Anna Bengtsson.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Negativ samhällstrend

I övriga Sverige påverkas ännu inte vården av den ökade smittspridningen, som i Uppsala. Men utvecklingen är negativ på många håll. På Folkhälsomyndighetens stående presskonferens i tisdags nämndes förutom Stockholm bland annat Skåne och Västra Götaland av statsepidemiolog Anders Tegnell.

Region Örebro ser också en ökad smittspridning, framför allt bland unga vuxna och medelålders, men också bland barn. Inför stundande högtider och höstlov uppmanas därför människor i länet att ta Folkhälsomyndighetens råd på största allvar.

Att det fortfarande är framför allt yngre som smittas gör, enligt Folkhälsomyndigheten, att sjukvården ännu inte påverkas i så stor utsträckning av den ökade smittspridningen. Men samtidigt är det säsong för andra typer av infektioner.

Vabb och sjukfrånvaro

Norrtälje sjukhus har just gått in i stabsläge från en ännu högre beredskap, orsakad av många sjuka medarbetare, både i covid-19 och vanliga förkylningar.

I går kom besked från Region Kronoberg att sjukhusen där går upp i stabsläge, med anledning av ett ökat antal inneliggande patienter med covid-19, i kombination med överbeläggningar på många andra avdelningar. Flera patienter har blivit smittade på sjukhusen.

— Infektionsavdelningen är sedan i förra veckan en covid-19-avdelning. Den här pandemin är inte över, säger sjukhuschefen Maria Wiltz i ett pressmeddelande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida