Många saknar kunskap om beroende

Inför Almedalsveckan hade Vårdförbundet undersökt kunskapen om beroende bland medlemmarna. Svaren visar: den behöver bli bättre.

26 juli 2005

I en undersökning som Vårdförbundet presenterade på ett seminarium under Almedalsveckan i Visby har 1 487 medlemmar svarat på frågor om beroendekunskap. Bara 28 procent svarar ja på frågan om de har tillräckliga kunskaper för sin yrkesutövning. Över hälften känner sig bekväma i att ställa frågor om tobaksberoende, men bara omkring 20 procent känner detsamma när det gäller att fråga om alkohol- eller narkotikaberoende.

Namu Nambiar, från Basta arbetskooperativ, är rehabiliterad från ett 17-årigt heroinberoende. På Vårdförbundets seminarium berättade hon att missbrukare upplever vårdpersonal som lagens och socialtjänstens förlängda arm.
? En missbrukare känner sig alltid kränkt av frågor om de har druckit mer än de har tänkt sig, sa hon.

Hon berättade om hur en barnmorska rusade in när hon just fött sitt barn och brutalt ryckte det i från henne. Barnet skulle omhändertas. Långt efteråt har hon förstått att barnmorskans beteende berodde på rädsla.
Namu Nambiar efterlyste förståelse men också krav på eget ansvar från vårdpersonalen.
? En gång mötte jag en socialassistent som pratade till mig som till en likvärdig. Ett sådant sätt att föra en dialog går knappast att lära ut.
Men mycket går att lära sig. Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, sa att det behövs stora insatser i vården när det gäller bemötandefrågor.
? Okunskap leder till rädsla, som hos den barnmorska Namu berättade om, och vi saknar tillfällen att prata om det i vården. Det är alldeles för vanligt att vi tror att vi vet bäst och att vi bemöter patienterna som om de inte vet något.

Undersökningen om hur bekväma medlemmarna känner sig när det gäller att ställa frågor om beroenden ser hon som ett bevis på att ökad kunskap måste prioriteras. Anna-Karin Eklund efterlyste riktlinjer för bemötande och ökad kompetens hos samtliga yrkeskategorier i vårdteamet.
? Vi behöver mer evidens om behandlingsmetoder, om hur samtal ska gå till och om hur beroende kan förebyggas, sa hon.
Vårdförbundets ordförande fick stöd från folkhälsominister Morgan Johansson som sa sig vilja titta närmare på hur kunskap om beroende kan tas in i läkares och sjuksköterskors grundutbildningar.
Inom ramen för regeringens kommande handlingsplan mot alkohol och narkotika får landstingen under hösten tio miljoner att söka för ökad kunskap om beroende. Men öronmärkta pengar till missbrukarvården kräver motprestationer i form av en bättre fungerande vårdkedja.
? Det är till exempel inte acceptabelt med långa väntetider för att få komma in på avgiftning, sa Morgan Johansson, som ansåg att det behövs en vårdgaranti även inom missbrukarvården.

Både Vårdförbundets ordförande och folkhälsoministern talade om behovet av en perspektivförskjutning inom vården, från att bara bota och behandla till att även förebygga.
? För att underlätta det behövs ersättningssystem som inte bara gynnar snabba resultat utan även långsiktigt arbete, konstaterade Anna-Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida