»Många saknar policy?för träning av teamen«

De 45 revisorsteamen letar brister och föreslår förbättringar i förlossningsvården. Belöningen är säkrare vård och tvåhundratusen till kassan. ??

28 januari 2010

Varje team består av en barnmorska, en obstetriker och en barnläkare. För projektet Säker förlossningsvård genomförs gemensamt av Barnmorskeförbundet, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Barnläkarföreningens neonatalsektion. Det stöds ekonomiskt och administrativt av Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, som ger klinikerna 50?000 kronor när arbetet börjar och 150?000 till då revisorsteamet meddelar att det är genomfört.?

Först får kliniken fylla i en självvärderingsrapport som revisorsteamen tittar på innan de kommer. ?

– Vi börjar med att be dem berätta vad som är bra på kliniken, vad de är stolta och glada över, berättar Karin Reimegård, barnmorska som har deltagit i fyra revisioner. ?

Därefter får personalen förklara vad de ser för förbättringsåtgärder. ?

– När vi sedan sammanfattar vad vi sett sitter personalen oftast och nickar igenkännande, säger Karin Reimegård. ??

Revisorerna kommer sedan med förslag till överenskommelse om åtgärder. Förbättringarna ska rymmas inom de befintliga resurserna. ?

– Även om många har kommit i gång med träning saknas det kanske en uttalad policy för hur man tränar teamet och säkerställer att det fungerar. Där är stafettläkarsystemet en lätt identifierbar risk, säger Karin Reimegård.

Brister utanför klinikens kontroll är vanliga, som organisationsbrister, men tanken är inte att allt ska se ut som på storsjukhus. ?

– En liten klinik kan till exempel ha en kompetent barnläkare och en väldigt bra organisation för att träna återupplivning regelbundet. Vi var på en klinik där alla var mycket vassa, undersköterskorna också, något de större klinikerna kanske inte kan matcha där så många fler arbetar.

LÄS MER:
www.patientforsakring.se,
gå in under Patientsäkerhet, Säker förlossningsvård

Berglund S med flera. Severe asphyxia due to delivery-related malpractice in Sweden 1990-2005.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida